Mainbridge - males

 

 

 

 

 

Lake Park Gandalf

 

 

Hung. Youth Ch. / Clubwinner 2009 / German Ch. Club and VDH / Int.-Ch.  
JAP / SchwhK I / Verb.Schweißpr. (40 Std.) 2011

HD: B

 

 

O: H. u. E. Vogt / H. Oberhofer  / Austria  

Pedigree

Photo

 

 

 

 

 

Gandalf Jr

Mainbridge X-Master of the Ring

 

  German Ch. VDH / u. German Ch. Club / Int.Ch.
 

HD: B

 

HD: A

O: Fam. Krause O: A. Minotti Tel. +49(0)2778/699490

Pedigree wie Mainbridge Gwen

 

Pedigree wie Mainbridge Zoe